Kształcenie Językowe, 15 (25), 2017, ss.148

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Od redaktora

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1642-5782.15(25).1

Download articleDownload article

Uczniowskie zabawy nazwami dźwięków w polskim języku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1642-5782.15(25).2

AbstractDownload articleDownload article

teaching of the Polish language, onomatopoeic words, puns, tongue twisters, homonyms, rhymes, games

Sprawności receptywno-produktywne w kształceniu sprawności słuchania

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1642-5782.15(25).3

AbstractDownload articleDownload article

Polish language teaching, listening skills development

Slovní druh jako základní jazykovědný a didaktický pojem

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1642-5782.15(25).4

AbstractDownload articleDownload article

word class, linguistic term, didactic term, curricular document, illustrative task

O pisowni en, em, on, om w wyrazach obcych i rodzimych. Stare reguły, nowe wątpliwości

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1642-5782.15(25).5

AbstractDownload articleDownload article

Polish language, teaching of spelling, spelling dictionaries, spelling rule, word formation

Pojetí literární výchovy v kurikulu české základní školy druhé poloviny dvacátého století

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1642-5782.15(25).6

AbstractDownload articleDownload article

Czech language teaching, curriculum, literary education

Wstęp do rozprawki — oczekiwania a rzeczywistość

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1642-5782.15(25).7

AbstractDownload articleDownload article

Polish language teaching, writing skills, essay, introduction

Analiza opisów przedmiotu, postaci i krajobrazu napisanych przez uczniów klas IV–VI szkoły podstawowej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1642-5782.15(25).8

AbstractDownload articleDownload article

Polish language teaching, writing skills, description, text

Uchodźcy w opowiadaniach uczniowskich

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1642-5782.15(25).9

AbstractDownload articleDownload article

Polish language teaching, storytelling with dialogue, refugees, alterity/strangeness

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout