Artykuły

Luiza Rzymowska ORCiD: 0000-0002-2747-5108

Artykuły

Sprawa honoru. Przemówienie Józefa Becka, wygłoszone 5 maja 1939 roku w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej, na tle zasad retoryki

AbstractPobierz artykuł

Józef Beck, rhetorical art, speech, address, Józef Beck, sztuka retoryczna, przemówienie, mowa, inventio, dispositio, elocutio, actio, memoria

Studium retoryczne dwóch stylów przywództwa w "Dyrygencie" Andrzeja Wajdy

AbstractPobierz artykuł

rhetorical analysis, film, A. Wajda, communication styles, leadership styles, metaphor, personalism, analiza retoryczna, style komunikacji, style przywództwa, metafora, personalizm

Nieznane pismo i nieznany język. Metodyka odcyfrowania pisma linearnego B przez Michaela Ventrisa

AbstractPobierz artykuł

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy