Recenzenci

Marian Bugajski (Zielona Góra)

Ivana Dobrotová (Olomouc)

Marina Kotova (Sankt-Petersburg)

Jerzy Podracki (Uniwersytet Warszawski)

Halina Wiśniewska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Waldemar Żarski (Uniwersytet Wrocławski)

 

 


Procedura recenzowania
artykułów w czasopiśmie jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, opisanymi w broszurze „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, Warszawa 2011, i przebiega z zachowaniem zasady poufności i podwójnej anonimowości (double-blind review process). Autorzy, redaktorzy, recenzenci starają się nie dopuścić do takich nieuczciwych praktyk, jak plagiat, nieujawnianie osób mających istotny wkład w dzieło (ghost writing), dopisywanie osób niemających wkładu w dzieło (guest writing) czy fałszowanie danych.
Recenzja ma formę pisemną i zawiera rekomendację dotyczącą publikacji artykułu. Recenzent ocenia wartości poznawcze, wagę / istotność dla danej dziedziny, stawianie nowych problemów badawczych, także kompozycję, styl, język pracy.
Autor artykułu zobowiązany jest do krótkiego ustosunkowania się na piśmie do recenzji.
Aktualna lista recenzentów współpracujących znajduje się na kj.wuwr.pl i na str. 4. każdego numeru czasopisma. W przypadku artykułów w języku obcym jednym z recenzentów jest osoba afiliowana w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.

 

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy